administracion@querolguardiola.es
964 17 12 73

Tu empresa de construcción, rehabilitación y restauración

Excavacions i moviments de terres

Flexibilitat

Ens adaptem a les necessitats de cada obra, personalitzant i adaptant la maquinària i el personal als requeriments de cada treball.

Comunicació

Valorem cada obra en col·laboració i estret diàleg amb els nostres clients, garantint així la major rapidesa, eficàcia i seguretat possibles.

Anàlisi

Valorem les seues necessitats per aportar soluciones globals i personalitzades.

Seguretat i higiene

Ens preocupem per la prevenció d’accidents de treball i enfermetats professionals, així com per la millora contínua de les condicions de seguretat i salut al treball.

EXCAVACIONS

Disposem de la maquinària adecuada per a realitzar tot tipus d’excavacions en condicions òptimes de seguretat laboral i qualitat, ja siguen a cel obert o en rasa, i a qualsevol tipus de terreny.

MOVIMENT DE TERRES

A Obras y Servicios Querol Guardiola realitzem treballs per a l’acondicionament del terreny segons les exigències de l’obra a realitzar, des d’una primera fase de desbrossament fins a l’anivellat de la terra per a començar las obres.

MECALAC 9 MWR

Sense riscos

Baix centre de gravetat, accessibilitat sense riscos ni esforços.

Major visibilitat

Millor visibilitat. Té la configuració de la màquina sempre a la vista

Rendiment òptim
  • Equilibri natural – capacitat d’elevació a 360º
  • Aptitut tot terreny
  • Maniobrabilitat – mobilitat màxima en obres amb limitacions espacials
  • Manejabilitat
  • Compactibilitat
  • Força elevadora – pot elevar fins a 3 tonelades a 3 metres d’altura